Wat verstaat SOOF Verhuurmakelaar onder kale, gestoffeerde of gemeubileerde verhuur?

Als een woning kaal wordt verhuurd (dit is vaak zo bij verhuur via een woningstichting) dan zijn vloeren, muren en plafonds kaal. Daarnaast is er meestal een standaard keukenblok aanwezig al dan niet voorzien van apparatuur.

Bij gestoffeerde oplevering is de woonruimte voorzien van raam- en vloerbedekking, vaste verlichting en een keuken met apparatuur.

Gemeubileerde oplevering is het meest uitgebreid. Alles is dan aanwezig van een bed met beddengoed tot een volledig ingerichte keuken met borden, pannen en bestek. De woning bevat alles wat een normaal huishouden nodig heeft.

Wat is het puntensysteem?

Er zijn in Nederland twee soorten huurwoningen. Je hebt sociale huurwoningen en huurwoningen die in de vrije sector vallen. Bij sociale huurwoningen is de huurprijs door de overheid vastgesteld en bij huurwoningen in de vrije sector mag je zelf de huurprijs bepalen en geldt er geen maximale huurprijs. Om nu te weten in welke groep je woning valt wordt gebruik gemaakt van het puntensysteem, oftewel het woningwaarderingsstelsel.

Kijk voor meer informatie over het puntensysteem op de website van de overheid

Heb ik toestemming van mijn kredietverstrekker nodig als ik mijn woning wil verhuren?

Als er een hypotheek op je woning rust dan heb je vaak toestemming van de kredietverstrekker nodig om je woning (tijdelijk) te mogen verhuren. De meeste banken willen hier wel aan meewerken mits de woning verhuurd wordt op basis van de Leegstandwet.

Ik heb mijn woning te koop staan maar het lukt me maar niet om deze te verkopen. Kan ik mijn woning toch verhuren?

Tijdelijk verhuren kan dan een interessante optie zijn. Het probleem is dat je echter wel wilt dat de huurder de woning verlaat op het moment dat je hem kunt verkopen.

In Nederland is de huurder erg goed beschermd via het Burgerlijk Wetboek. Hierdoor is het bij een normale verhuur voor verhuurder ingewikkeld om de huur op te zeggen. Ook niet als de woning verkocht is of de afgesproken huurtermijn verstreken is.

Door de woning te verhuren op basis van de Leegstandwet gelden voor de huurder niet alle huurbeschermingsbepalingen die bij normale verhuur wel gelden. Hierdoor kan je als verhuurder de huurovereenkomst opzeggen en moet de huurder aan het einde van het huurcontract de woning verlaten.

Ik heb mijn (gemeubileerde) woning verhuurd. Kan ik nu mijn verzekering stopzetten?

Nee. Dit wordt vaak onderschat of vergeten maar als eigenaar moet je ervoor zorgen dat het object verzekerd is tegen brand of schade van buitenaf (opstal verzekering).

Zorg dat je zeker weet dat de opstalverzekering ook geldig is als je de woning verhuurt. Dit is namelijk niet altijd het geval. Controleer dit dus van tevoren bij je verzekeraar.

Bij verhuur van een gemeubileerde woonruimte heb je ook nog te maken met de verzekering van de inboedel. Zolang je eigen spullen in huis staat is het verstandig de inboedelverzekering door te laten lopen. Controleer wel van te voren bij je verzekeraar of de inboedelverzekering geldig is bij verhuur. Dit is namelijk niet altijd het geval en hiermee voorkom je vervelende situaties. Een huurder moet zijn eigen ingebrachte spullen zelf verzekeren.

Heb ik een energielabel nodig als ik mijn woning ga verhuren?

Ja. Bij het verhuren van een woning is het overhandigen van een geldig energielabel aan de huurder verplicht. Het energielabel laat de energieprestatie van de woning zien en maakt duidelijk welke energiebesparende maatregelen nog mogelijk zijn. De labelklassen voor woningen lopen van A t/m G.

Ga voor meer informatie of het verkrijgen van een energielabel naar www.energielabelvoorwoningen.nl

Ik wil mijn woning niet voor onbepaalde tijd verhuren. Kan dat?

Door een verandering in de wetgeving in juli 2016 is het nu gemakkelijker om zelfstandige woonruimte voor een bepaalde tijd van maximaal 2 jaar of korter te verhuren, zonder dat de huurder aanspraak kan maken op het huurrecht na de contractperiode.

Aan het einde van de bepaalde duur eindigt de huurovereenkomst zonder dat de verhuurder hoeft op te zeggen. Wel moet de verhuurder niet eerder dan 3 maanden, maar uiterlijk één maand voordat de bepaalde tijd is verstreken, de huurder schriftelijk informeren over de dag waarop de huurovereenkomst eindigt.

Doet de verhuurder dit niet (tijdig), en weigert de huurder te vertrekken, dan loopt de huurovereenkomst alsnog voor onbepaalde tijd door en geniet de huurder alsnog volledige huurbescherming.

Voor de huurder geldt dat ondanks de bepaalde tijd van de huurovereenkomst er de mogelijkheid is om tussentijds opzeggen. Hier mag contractueel niet van worden afgeweken.

Als de huurder wil dat de huurovereenkomst na de bepaalde tijd eindigt, dan zal hij de huur op moeten zeggen. Let op: er kan maar eenmaal met dezelfde huurder een huurovereenkomst voor maximaal twee jaar of korter worden gesloten. Een tweede huurovereenkomst wordt aangemerkt als een regulier huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Moet mijn huurder ook de tuin onderhouden?

Jazeker. Een huurder huurt niet alleen het huis, maar ook de tuin. Deze dient net als het huis weer opgeleverd te worden zoals je hem bij aanvang hebt opgeleverd. Het is dus van belang om een goed inspectierapport en een fotorapportage te maken bij de sleuteloverdracht. SOOF Verhuurmakelaar verzorgt dit tijdens de sleuteloverdracht voor jou als verhuurder.

TOT SLOT

Bovenstaande vragen zijn slechts een selectie van de vele aandachtspunten die bij het verhuren van je woning komen kijken. Staat je vraag er niet tussen of wil je meer weten over de verhuur van je woning? Neem gerust contact met ons op.